Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Ordensregler

Reglement for svømmehaller

Ordensreglement for svømmehallen

Tøj

Tøj skal anbringes i garderobeskab, som aflåses. Idrætscentret påtager sig intet ansvar for værdi- og beklædningsgenstande, selv om disse er anbragt i skab.

Afvaskning

Omhyggelig sæbevask og grundig afskylning under bruser er en forudsætning for adgang til svømmehal og sauna. Badebeklædning skal ligeledes være grundig afskyllet. Make-up skal fjernes og håret skylles eller man skal have badehætte på.

Badetøj

Kun badegæster iført badedragt/badebenklæder har adgang til svømmehallen. Børn der ikke er renlige skal bære særlige "babybukser".

Smitsomme sygdomme

Personer der lider af smitsomme sygdomme har ikke adgang til svømmehallen.

Leg og støj

Almindelige regler for orden og sømmelighed i offentligt rum skal overholdes. Personalet kan bortvise personer der ikke efterlever dette.

Svømmeudstyr

Svømmebælter og ”vinger” må kun benyttes i den lave del af bassinet.

Udspring

Der skal udvises påpasselighed ved udspring. Personalet er bemyndiget til at forbyde udspring, hvis dette skønnes nødvendigt. Udspring på hovedet må kun foregå på det dybe vand - vanddybden er 1,80 m.

Børn under 7 år

Børn under 7 år har kun adgang til svømmehallen ifølge med voksne. Børnene skal være renlige, og den voksne er ansvarlig for at børnene overholder regler med afvaskning og brug af badetøj.

Børn over 7 år

Børn over 7 år, uanset om de er ifølge med en voksen, har kun adgang til omklædningsrum gældende for deres eget køn. Voksne af modsat køn der følger barnet/børnene kan, hvis der er behov for det, anmode personalet om at assistere ved barnets/børnenes omklædning i omklædningsrum for modsatte køn.

Barbering forbudt

Det er ikke tilladt at barbere sig i sauna og bruserum, for hverken mænd eller kvinder, og af hygiejniske grunde skal man sidde på et medbragt håndklæde i saunaen.

Sauna

Det er ikke tilladt at hælde væske på saunaens varmelegemer, da varmeanlægget er elektrisk.

Børn og sauna

Børn og unge under 16 år har kun adgang til sauna ifølge med voksne.

Fotografering

Fotografering i svømmeanlægget er ikke tilladt.

Tobaksrygning

Tobaksrygning er ikke tilladt i svømmehal, omklædningsrum og på toiletter.

Alkohol

Indtagelse af alkohol og brug af euforiserende stoffer er ikke tilladt i svømmehal, omklædningsrum og på toiletter. Personer der, når de søger adgang til svømmeanlægget, er påvirkede af alkohol og euforiserende stoffer kan nægtes adgang af personalet.

Badetid

Badetiden kan begrænses til 1 time inkl. sauna og omklædning.

Skabsnøgler

Nøglen skal efter badet sættes på plads i det tildelte skab og må ikke fjernes efter omklædning.