Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Ordensregler

Ordensreglement for benyttelse af Frihedens Skøjtehal - Opvisningshallen

Ordensreglement for skøjtehallen

Ophold i lokalerne

 

Træning og ophold må kun finde sted i de lokaler, der er anvist. Boldspil/ishockey i gange, foyer, omklædningsrum m.m. er ikke tilladt. 

Erstatningspligt

Lejere/låner er forpligtet til at erstatte ødelagte ting, såsom skader forvoldt på bygninger og beskadigede genstande udenfor de anviste træningslokaler, og i øvrigt for skader ved grov uagtsomhed overalt i bygningen og på hallens grund.

Hold isen ren

 

Henkastning af enhver form for indpakning, såsom ispinde, sølvpapir eller lignende på isen er strengt forbudt, da det kan medføre de alvorligste ulykker.

Tobaksrygning

Al tobaksrygning indendørs er forbudt.

Drikkevarer

Medbragte drikkevarer må ikke nydes på Hallens område, men skal købes i cafeteriet. Drikkevarer til eget forbrug under udøvelsen af aktiviteten accepteres.

Affald

Glasflasker må ikke medtages hverken på anlægget eller omklædningsrum. Papir og affald skal anbringes i de dertil anbragte affaldskurve.

Færdsel på isen

Færdsel på isen uden skøjter, er forbudt. Det er ligeledes forbudt, at sidde på barrieren (banden). Al leg, der kan medføre beskadigelse af isen, er ligeledes forbudt.

Dyr

Husdyr må ikke medtages i hallens område, førerhunde dog undtaget.

Opslag og reklamer

Opslag må kun opsættes på de dertil indrettede tavler, og kun efter forudgående aftale med hallens inspektør. Reklamer må kun opsættes efter de af Kommunalbestyrelsen vedtagne retningslinjer. Der må ikke ophænges eller fastgøres noget ved hjælp af søm, skruer eller lignende, der kan beskadige bygningen.

Cykelhjelm

Egen cykelhjelm er tilladt.